Chào mừng đến với Thái Ngọc Tùng

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

BỘ MÔN: TOÁN

I.  PHẦN LÝ LỊCH


- Họ và tên GV: Thái Ngọc Tùng

 

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

 

- Năm vào ngành: 1988

 

- Nhiệm vụ được phân công:  Giáo viên

 

II. TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH VỀ BỘ MÔN TOÁN

1.  Thuận lợi, khó khăn


a) Thuận lợi:


b) Khó khăn:


2. Thống kê kết quả học tập của học sinh đầu năm học 2011 -2012 ( dựa vào kết quả

 

 

kiểm tra chất lượng đầu năm)

 

Lớp

Giỏi

(8 – 10)

Khá

(6.5 – 7.9)

Trung bình

(5 – 6.4)

Yếu

(3.5 – 4.9)

Kém

(<3.5)

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

9A4

01

3.1

 

 

 

 

07

21.9

24

75.0

9A5

01

2.9

02

5.7

02

5.7

03

8.6

27

77.1

7A3

02

5.9

01

2.9

01

2.9

08

23.5

22

64.7

7A5

 

 

 

 

04

12.9

05

16.1

22

71.0

7A6

01

3.0

02

6.1

03

9.1

08

24.2

19

57.6

 

 

Hãy thiết kế website của bạn!

Trước tiên, bạn hãy chọn một mẫu website có sẵn trong tab [Layout]. Sau khi đã chọn được mẫu website ưng ý, bạn có thể dùng tab [Style] để tùy biến font chữ, màu sắc, background... cho phù hợp với thiết kế của bạn.

Thay đổi ảnh banner và tiêu đề cho website.

Bạn có thể chọn các ảnh có sẵn trong [Photo Gallery] hoặc tự upload ảnh lên website, chỉnh sửa nội dung tiêu đề...

Bạn cũng có thể tạo logo hoặc chỉnh sửa tiêu đề của website ở logo.

Bạn có thể dễ dàng thêm, sửa, xóa, ẩn hiện các trang của website bằng chức năng "Edit Navigation".

 

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

Chỉnh sửa website một cách dễ dàng.

Hãy click vào biểu tượng bút chì để mở danh sách các chức năng.

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phần tử của trang web như các biểu mẫu, bảng, hình ảnh... Bạn cũng có thể chỉnh sửa một phần từ bằng cách click vào phần tử đó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí các phần tử bằng các thao tác kéo thả rất đơn giản.